salvamont

 • Legea Salvamont

  Print Friendly, PDF & Email
  Hotarâre nr. 77 din 23/01/2003

  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 13/02/2003privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi.În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituţie şi al art. 33 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  CAPITOLUL I Organizarea activităţii de salvare în munţi

  Art. 1. - Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de salvatori montani.

  Art. 2. - Consiliile judeţene în a căror rază administrativ-teritorială se află trasee montane şi/sau pârtii de schi organizează servicii publice judeţene SALVAMONT care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi a bolnavilor.

  Art. 3. - Serviciul public judeţean SALVAMONT are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană în judeţ;
  b) propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane;
  c) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din judeţ;
  d) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea acestora la şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora;
  e) asigură permanenţa la punctele şi refugiile SALVAMONT;
  f) verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 39;
  g) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ;
  h) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean.

  Art. 4. - În localităţile pe teritoriul cărora există trasee turistice montane şi/sau pârtii de schi consiliile locale pot organiza, în condiţiile legii, servicii publice locale SALVAMONT.

  Art. 5. - Serviciul public local SALVAMONT are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană la nivel local;
  b) verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 39;
  c) angajează, conform prevederilor art. 7, formaţiile necesare de salvatori montani;
  d) asigură participarea salvatorilor montani, angajaţi în condiţiile art. 7 lit. a), la formele de pregătire profesională organizate de Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România;
  e) colaborează cu serviciul public judeţean SALVAMONT;
  f) îndeplineşte orice alte atribuţii în ceea ce priveşte salvarea montană prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean şi, respectiv, local.

  Print Friendly, PDF & Email

Sustinem